31 mai 2010

Alecu Russo - Săptămîna Uşilor Deschise

În toate filialele de la B.M.”B.P.Hasdeu” este o tradiţie anual să se organizeze programa „Săptămîna Uşilor Deschise”. Scopul acestui program este promovarea unei viziuni clare de dezvoltare, promovarea rolului şi contribuţiei bibliotecii la dezvoltarea unei comunităţi prospere, sprijinită pe o comunicare şi susţinere comunitară eficientă. În perioada de 24 - 28 mai s-a petrecut „Săptămîna Uşilor Deaschise” în filiala A.Russo. Bibliotecarile bibliotecii s-au pregătit şi s-au ataşat foarte serios şi responsabil de acest program. Toată săptămîna uşilor deshise s-a petrecut diverse evenimente pentru a promova şi a atrage cititorii la bibliotecă: s-au înpărţit cărţi de vizită, invitaţii , activ au colaborat cu colegii săi de la şcoli şi licee de la biblioteci, cu profesorii, educatorii de la grădiniţe. La deschiderea „Săptămîna Uşilor Deschise”, filiala A.Russo a întîlnit elevii claselor întîi de la liceul „Ginta Latină”, „Dacia”, „Olimp”,copii de la grădiniţele Nr. 32,149,197 care pentru prima dată au călcat pragul bibliotecii. Programul a început cu discuţii a lansărilor de carte, unde au fost expuse noile cărţi apărute în bibliotecă. Discuţia cu elevii claselor întîi a fost despre rolul bibliotecii şi a cărţii în viaţa fiecărui copil şi matur . O deosebită atenţie şi plăcere le-a atras expoziţia de confecţii de artizanat „Amintiri de la bunica”, unde au fost expuse diverse lucrări confecţionate de bunicile cititorilor noştri. Astfel de expoziţie este o tradiţie pentru biblioteca A.Russo această expoziţie se face anual în cadrul programului. În cadrul programului „Săptămîna Uşilor Deschise” s-au făcut diverse ore de lectură, de poezie, spectacole, matinee, serate la care au participat cititorii noştri. Toate evenimentele petrecute au fost în felul său plăcute şi bune. Vom descrie doar cîteva din evenimentele petrecute în încinta bibliotecii. Şi anume vom începe cu un matineu literar sub genericul „Pace, soare şi zîmbet de copil” la care au participat 12 copii deosebiţi din clasa a III a liceului „Dacia”. Fiecare din ei şi-au arătat talentele: atît în desen, cît şi în poezie. Au ştiut să dea valoarea fiecărui cuvînt pe care îl rosteau, au pus dragoste şi măestrie în fiecare desen. Ca în finalul matineului să fie atît pace cît şi un soare mare şi cîte un zîmbet enorm de copil. Un alt eveniment petrecut in încinta bibliotecii a fost serata literar-artistică „Sfătosul bunic din Humuleşti”. La această serată au participat 14 copii din clasa a II, a liceului Ginta Latină,care au pregătit mai multe numere artistice, spectatorii au fost copii de la grădiniţa Nr.135. Serata a fost începută de un elev cu cuvintele „Vorba lui Creangă ar putea fi rostită…” scrise de N.Esinencu, un alt elev a continuat cu o mică descriere despre viaţa şi activitatea lui I.Creangă. După aceasta a urmat o scenetă pe povestea „Soacra cu trei nurori”. După scenetă fiecare elev s-a dat cu părerile despre poveştile plăcute şi s-au exprimat inpresiile la ceea cum a scris creangă. O altă tradiţie a bibliotecii A.Russo sînt concursurile şi anume concursul de desene. În cadrul acestui program a fost petrecut concursul literar – artistic „Recunoaşte povestea”. Participanţii acestui concurs au fost elevii de la liceul Ginta Latină. Bibliotecarii le-au dat o listă de poveştii pentru a le citi , şi pentru a putea participa la concurs. Căci pe baza lor sa bazat concursul, iar concursul a arătat cît de atenţi sunt elevii. Unul din bibliotecari le citea cîteva fraze din poveşti unde era descrierea unuia din eroi, iar participanţii trebuiau să ghicească denumirea povestei. Concursul s-a petrecut foarte activ, iar elevii au fost foarte bine dispuşi şi activi. Cîştigătorii concursului au fost Oglindă Ştefan, Amatii Luceana, Stratulat Gabriel, Baciu Nichita, Lungu Vlad, ei au fost cei mai activi şi cei mai înzestraţi cu poveşti lecturate. În cadrul programului „Săptămîna Uşolor Deschise” a fost petrecut concursul de desene „Copilărie, vis şi bucurie”. La acest concurs au participat elevii din diferite licee. Copii au adus cele mai bune desene pe diverse teme care le-au desenat. Participînd activ desenele lor au fost plasate la expoziţie, desenele erau pe diferite teme, cu eroii poveştilor, natură, familie. Juriul au fost însuşi elevii care prin voturi şi discuţii au ajuns la o hotărîre că I loc au fost desenele elevului Buruian Petru, locul II Cucoş Victor. Elevii care au luat victoria li sa înmînat Diplomă si mici cadouri, din partea bibliotecii. Tot în cadrul acestui program a fost pusă discuţia „Promovarea modului sănătos de viaţă prin activitatea de sport”. La discuţie au participat elevii de la liceul teoretic Sportiv Nr.2 în calitate de oaspete a fost invitat cititorul nostru şi antrenor Emilian Sculea, care este antrenor de sambă. Elevii au povestit ce stil de sport le place si care îl practică, şi de ce a ales anume acest stil de sport. Emilian Sculea l-ea povesti despre anumite reguli pentru a avea un mod de viaţă mai sănătos, de ce sportul e foarte eficient pentru organismul fiecărui din noi.La final elevii au adresat întrebări antrenorului, s-au dat cu părerile şi au primit invitaţii la unu din antrenamentele antrenorului. În scopul extinderii programului „Chef de umor” elevii din clasa IV-a a liceului „Ginta Latină” au prezentat spectacolul literar – artistic „Scenete umoristice cu eroii populari Păcală şi Tîndală”. Spectatorii acest program au fost elevii mai mici tot a acestui liceu. Mici artişti fiind foarte talentaţii au arătat diferite scene din viaţa lui Păcală: „Păcală şi cucul”, „Păcală se întîlneşte cu Tîndală”, „Păcală taie nasul popii”. După scenetele umoristice care au făcut publicul să rîdă cu lacrimi şi să fie foarte mulţumiţi elevii au continuat să spună cîte un banc şi au recitat poezii hazlii. La finalul programului „Săptămîna uşilor deschise”, elevii inpreună cu bibliotecarii au organizat o oră de dans „Îmbunătăţeşte-ţi viaţa – vino să dansăm, să ne relaxăm”. Ora de dans care s-a petrecut a fost cu dansuri populare moldoveneşti, în scopul de a nu uita de dansurile şi obiceiurele strămoşeşti. S-a dansat dar s-a şi povestit despre ceea că fiecare regiune din republică are ritmul său de dans şi ce dansuri sînt mai populate. Elevii au povestit şi ei cîte ceva din cele auzite de la bunei. Şi au fost învăţaţi cîteva mişcări de dans popular. Biblioteca a fost şi va rămîne întotdeauna un templu al culturii şi civilizaţiei, şi acest spaţiu al mirajelor reprezintă pentru oricine şi în spcial pentru micii cititori, o permanenţă tentaţie spre cunoaştere. Căci doar citind vor descoperi lucruri noi, importante pentru viaţa de zi cu zi.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu