10 oct. 2014

Expoziție virtualăAm venit la voi, copii...
Nina Slutu-Soroceanu
Nina Slutu-Soroceanu, poetă, publicistă, originară din s. Ţepilova, raionul Soroca. Publică versuri de la vârsta de 14 ani. Scrie versuri şi proză pentru copii şi maturi, texte pentru cântece şi romanţe. Versurile ei au fost traduse în limbile macedoniană, spaniolă, rusă. ”Din [toate] cărţile ei, o mare parte sunt destinate copiilor, tineretului. Nina Slutu e o scriitoare-pedagog, bună cunoscătoare a sufletului, psihologiei celor mici. Cărţile destinate lor găsesc un viu ecou în rîndurile cititorilor, mai ales că autoarea participă la cenacluri, serate literare, întîlniri în biblioteci, şcoli, grădiniţe...” (Ecaterina Urâtu).
Soroceanu, Nina. Am venit la voi, copii... / Nina Soroceanu. – Ch.: S. n., 2014 (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”). – 84 p.
Am venit la voi, copii,
Să vă spun trei poezii:
Prima –i despre ţara mea –
Că mi-i tare drag de ea!
Alta-i despre limba noastră –
Că-i Pasăre Măiastră!
Şi a treia-i despre voi –
Că sunteţi ca nişte flori!
Slutu-Soroceanu, Nina. De la noi până la voi: (poezii de voie bună) / Nina Slutu-Soroceanu. – Ch.: Bons Offices, 2012. – 96 p.
Cartea are 6 părţi şi conţine versuri umoristice pentru toţi cititorii care au atins vârsta perceperii şi priceperii umorului. Unii le-ar zice versuri umoristice... Alţii – distractive... Alţi alţii – chiar satirice (unele)... Şi toţi au dreptate!
Slutu-Soroceanu, Nina. Am vobit cu florile: (Versuri pentru copilaşi drăgălaşi. De la sat , de la oraş) / Nina Slutu-Soroceanu. – Ch.: S. n., 2012 (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”). – 36 p.
Cum zice proverbul popular - Nu rupe floarea, dacă vrei să vezi rodul ei. Poeta Nina Slutu-Soroceanu a venit în lume că să înveţe „a lumi”, iar cărările vieţii îi sunt aşternute cu „flori de busuioc”, cu „pulbere de stele” şi doar „un drob de noroc” („Biografie”).
Soroceanu, Nina. În căsuţa melcului: (Versuri pentru copilaşi drăgălaşi de la sat , de la oraş) / Nina Slutu-Soroceanu. – Ch.: S. n., 2014 (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”). – 64 p.
Poezia care încheie cartea asta o caracterizează pe ea cel mai bine:
Învaţă dragostea, copile!
Învaţă să iubeşti
Aceste sate şi coline
Frumoase ca-n poveşti…
Biblioteca noastră a primit şi alte cărţi ale poetei:
Soroceanu, Nina. Castelele pân-la-stelele: (Poezii pentru copii) / Nina Slutu-Soroceanu. – Ch.: S. n., 2013 (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”). – 20 p.
Soroceanu, Nina. Împreună cu Binuţu: Carte despre frăţie: Povestiri pentru toţi copii care ştiu a citi / Nina Slutu-Soroceanu. – Ch.: S. n., 2010 (Ed. Pontos). – 44 p.
Soroceanu, Nina. Moş Crăciun ne-a vizitat: (pentru preşcolari şi elevii claselor primare) / Nina Slutu-Soroceanu. – Ch.: S. n., s. a. – 12 p.
Soroceanu, Nina. În Papagalia: Carte de colorat / Nina Slutu-Soroceanu. – Ch.: Univers Pedagogic, 2006. – 32 p.
Soroceanu, Nina. Primii paşi: (poezie-numărătoare pentru micuţi) / Nina Slutu-Soroceanu. – Ed. a 2-a. - Ch.: S. n., 2012. – 8 p.
Soroceanu, Nina. Catedrala: (Versuri lirice şi sociale, balade, ectenii, doine, romanţe) / Nina Slutu-Soroceanu. –  Ch.: S. n., 2013 (F.E.-P. ”Tipogr. Centrală”). – 176 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu