11 oct. 2015

Dedicație de dragoste orașulu

TOAMNA ÎN MOLDOVĂ
                                                                                O, vechi oraș al poeziei
                                                                  Oraș al cîntecelor noi,
                                                                           Tu porți răsuflul cald al gliei
 Și mirosul plăcut de ploi.
                         M.Garaz
Întîmplarea se petrece la cîteva zile după facerea lumii... Arhanghelul Gavriil zboară în preajma lui Dumnezeu și-i spune, arătînd de sus spre Carpatul proaspăt ieșit, ca un junghi, din scoarța pămîntului:
- Dar, Doamne, la ce te-ai gîndit?! Ai făcut o țară de-a dreptul minunată! Ai dăruit-o cu rîuri și lacuri săgetate de pești dulci, cu codri doldora de poame și de mierea albinelor, cu dealuri domoale ca un sfat de om bătrîn, cu izvoare de ape limpezi și întremătoare, cu pămînt mănos bun de presărat pe rană... Nu cumva ai pus prea multe într-o singură țară?
Aici cică s-a iscat brusc o rafală de vînt și arhanghelul Gavriil nu a mai putut auzi răspunsul Domnului. Deși nu se cunoaște explicația lui Dumnezeu, cert este că Moldova e pămîntul vitalității vegetale. Chiar și în pofida faptului că vara aceasta Moldova a fost lovită nemilos de biciul unei secete crude, mare a fost îndurarea cerului și, pînă la urmă, livezile, grădinile și podgoriile noastre ne-au bucurat cu daruri binecuvîntate. Astăzi, la diferite iarmaroace și în piețele orașelor strugurii, merele, prunele, prăsadele etc. împrăștie în toate cele patru puncte cardinale cupe de aromă, sănătate și culoare. Prevestitor de nunți și cumătrii, mustul care fierbe prin ogrăzile gospodarilor din sate face aerul palpabil, de parcă butoaie de parfum s-au revărsat asupra lumii. În același context, o zi de toamnă cu obraji de miere blondă, coborîtă în aidoma din pastelurile lui Vasile Alecsandri, a avut parte și Sărbătoarea Națională a Vinului, după care urmează Hramul orașului Chișinău – un alt prilej de bucurie, de întîlniri plăcute și de comuniune între oameni de diverse vîrste, profesii, confesiuni și naționalități.  Anotimp tutelar al bilanțurilor, al rodului, toamna în Moldova mai este și tărîmul vitalității culturale. Tot în această perioadă a avut loc Decada Chișinăului. Cu acest prilej, instituțiile de profil au organizat o serie de activități omagiale, toate filiale ale Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” au contribuit din plin la o mai bună cunoaștere a capitalei noastre – veche vatră de spiritualitate, istorie și civilizație. De exemplu, Filiala „Alecu Russo” a
desfășurat – în grădinițele,  școlile și liceele din sectorul Ciocana – orele de lectură ”De unde se începe orașul? Legendele Chișinăului”, ”Simboluri Chișinău emblema, pavilion”, concursurile ”Orașul meu - izvor de inspirație!”, ”Где эта улица, где этот дом...?”, precum discuția ”Omul și orașul”, prezentarea cărții ”Chișinăul din inima noastră” de I.Colesnic  și expoziției de carte ”Dedicație de dragoste orașulu”. “Cu faldurii hlamidei plini de crizanteme”, Toamna moldovenească umblă prin livezi și strică nuci cu călcîiul!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu