17 apr. 2010

Biblioteca "A.Russo"


Biblioteca îşi începe activitatea în decembrie 1979 în edificiul blocului locativ nr.22 de pe strada I.Fideli, sectorul Ciocana, or. Chişinău, unde a fost fondată biblioteca nr.13 pentru copii.
Pînă în prezent biblioteca dispunea de o colecţie de cărţi în mărime de 9000 documente şi de servea cca. 1300 utilizatori.
Personalul bibliotecii era format din 3 bibliotecari. În preajma bibliotecii funcţiona o singură şcoală ( Nr.12 ), şi 2 grădiniţe pentru copii.
În prezent biblioteca funcţionează ca filială a BM ”B.P.Hasdeu”. La moment colecţia de carte a bibliotecii s-a majorat pînă la 24.000 documente şi deserveşte mai mult de 6000 utilizatori. În ajutorul utilizatorului activează un personal competent alcătuit din 7 persoane, toţi cu studii superioare care oricînd pot veni în ajutorul utilizatorului. În cadrul sferei de activitate a bibliotecii, în prezent funcţionează mai mult de 10 licee şi şcoli, 8 gradiniţe pentru copii.
Din 1995, in biblioteca
funcţionează secţia de literatura pentru utilizatorii adulţi, numărul cărora constituie 30% din numărul total de utilizatori. Pe parcursul activităţii, biblioteca A.Russo rămîne a fi o instituţie socială care activează pentru comunitate şi în folosul ei.
Pe parcursul a mai multor ani ne-am ocupat de îmbunătăţirea formelor şi metodelor de organizare a cunoştinţelor, a căilor de furnizare şi transmitere a informaţiilor utile cititorilor. De bibliotecari depinde de a oferi informaţie şi servicii utilizatorilor, depinde modul în care înţelegem cu sa ne oferim produsele.
Biblioteca a fost şi va rămîne întotdeauna un templu al culturii şi civilizaţiei, şi acest spaţiu al mirajelor reprezintă pentru oricine şi în special pentru micii cititori, o permanenţă tentaţie spre cunoaştere. În toţi aceşti ani ne-am străduit ca biblioteca să devină o instituţie prietenoasă, în care cititorul sa se simtă binevenit, să poată studia relaxat şi să se simtă confortabil, şi mai presus de orice, să fie ajutat să găsească într-un timp relativ scurt informaţia necesară. În acest context bibliotecarului îi revine rolul de a trezi şi de a cultiva pasiunea pentru lectura şi respectul pentru carte.
Deoarece copiii constituie majoritatea utilizatorilor bibliotecii noastre ne străduim sa punem la dispoziţia micilor utilizatori o colecţie organizată, diversificată, cît mai completa de publicaţii şi alte materiale informative adecvate tuturor vîrstelor copilăriei. Ajutăm copiii să cunoască cartea şi biblioteca, să profite în cel mai înalt grad de conţinutul cărţilor şi de serviciile oferite de biblioteca. Contribuim la trans
formarea copiilor din cititori ocazionali şi de nevoie, în cititori permanenţi, convinşi de utilizarea lecturii continue în procesul autoeducaţiei.
Biblioteca oferă tuturor cetăţenilor posibilitatea de a se informa indiferent de condiţia lor socială ori nevoile lor speciale, de ai asigura şanse egale, fiind un garant al respectării drepturilor cetăţeanului şi al construirii bazei democraţiei informaţionale.
Obiectivul prioritar rămîne a fi identificarea oamenilor exluşi social şi stabilirea serviciilor specifice pentru a satisface necesităţile acestor grupuri, pentru a stabili nevoile şi aspiraţiile lor. Biblioteca A.Russo continua să dezvolte, să menţină şi sa fortifice rolul de centru comunitar de resurse, furnizînd acces la comunicare şi informare.


Un comentariu:

  1. Поздравляю, ваш блог очень приятно посещать. Не забудьте добавить счетчик.

    RăspundețiȘtergere