29 apr. 2010

Ora poveştii "Hoţul Pedepsit"


Miercuri 28 aprilie 2010


În cacrul bibliotecii A.Russo a avut loc lectura "Ora Poveştii". Acest program se bucură de cea mai mare popularitate în rîndul copiilor. Lectura basmelor rămîne a fi una din cele mai plăcute îndeletniciri la vîrsta de aur a copilăriei şi rolul nostru este de a menţine interesul pentru lectura poveştilor. În cadrul acestei activităţi au venit să participe la lecturarea poveştii copii de la grădiniţa Nr.135. Copii au preferat ca bibliotecarul să lectureze cu voce tare povestea. Toţi copiii şi-au concentrat atenţia asupra celor lecturate. După ce povestea a fost lecturată pînă la sfîrşit, bibliotecarul prin diferite întrebări a ţinut să afle cum copii au înţeles povestea şi morala povestei. Prin răspunsurile primite copii şi-au demonstrat înţelegerea poveştii.

Un comentariu: