13 mai 2010

Cartea - prieten devotat!


Cartea este a cea sursă, fără de care omenirea nu ar putea exista. Ea este idolul tuturor celor ce o citesc. Cartea poate fi considerată un depozit complet al inteligenţei omeneşti, conţinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate şi prosperitate. Ea este o comoară fără de preţ, care adună cele mai frumoase gânduri ale autorilor pe care cititorii le pot folosi în voie. Cartea dezvăluie tainele naturii, istoria neamului, calităţi şi defecte umane, motiv pentru care este considerată un model, mai ales pentru copiii aflaţi pe drumul cunoaşterii şi a formării lor ca viitori cetăţeni. Cartea oglindeşte şirul de secole al omenirii, lupta sa pentru existenţă, speranţa într-un viitor mai luminos, suferinţa şi bucuria – este un prieten credincios al omului, care arată drumul spre izbândă, te bucură, te şi întristează; îţi este mereu la îndemână să o reciteşti sau să revii asupra unui pasaj, capitol peste care ai trecut în grabă sau ţi-a plăcut în mod deosebit.
Universul copilăriei se formează treptat în familie şi grădiniţă, educatoarea atrăgându-i pe copii în lumea cărţilor, prin metode şi procedee care trezesc interesul pentru lectură. Imaginile plăcut colorate sunt atractive, le oferă ocazia să facă cunoştinţă cu personajele îndrăgite, să înţeleagă mai bine mesajul educativ şi să-i determine să creeze scurte povestioare sau să picteze scene din poveşti, personaje îndrăgite, etc.

11 comentarii: