17 nov. 2014

CENACLUL VIRTUAL “PENIŢA DE AUR”INSTRUIRE PRIN COMUNICARE
Toată lumea ştie că Cenaclul este o reuniune care întruneşte persoane cu preocupări literare (şi nu numai), în cadrul căreia sînt luate periodic în discuţie anumite aspecte ce ţin de arta scrisului: poezie, proză, dramaturgie, scenaristică şi publicistică. Mulţi dintre cititorii noştri, cum ar fi Cătălina Lungu,  Valeria Rotaru, Victor Carpov, Diana Maler, Corina Diţă ş.a. cochetează cu sirenele ţărmului poetic. Din discuţiile purtate cu aceşti mînuitori ai condeiului inspirat, am înţeles că ei ar fi interesaţi să li se ofere unele sfaturi calificate privind arta scrisului. Ţinînd cont de aceste doleanţe ale cititorilor noştri, ne-am gîndit că ar fi binevenită inaugurarea Cenaclului virtual “Peniţa de aur”, în cadrul căruia să facem consultaţii literare pentru tinerii literaţi de azi şi de mîine care frecventează site-ul Bibliotecii “Alecu Russo”. Pentru şedinţa inaugurală, ne-am oprit asupra sfaturilor oferite tinerilor literaţi de către scriitoarea Vest Katherine, sfaturi care, la o lectură atentă, vă vor îndruma paşii pe drumul greu, dar plin de surprize plăcute, al creaţiei literare:
- Pentru a scrie poezie, trebuie să fii dispus să sapi adînc în sufletul tău.Trebuie să scrii adevărul.
- Chiuar dacă mulţi poeţi au descris răsăritul şi apusul soarelui, încearcă să scrii  
  despre ele  dintr-o perspectivă unică.
- Mai întîi de toate, înainte de a scrie trebuie să vizualizezi obiectul poeziei tale.
  Dacă este un poem despre copac, vizualizează copacul.
- Un poet este un visător. Visarea este necesară pentru a construi o poveste
  şi mai ales pentru ca aceasta să aibă viaţă.
- Dacă doreşti să scrii versuri clasice, fii atent să nu permiţi ca rima să acopere
  mesajul  sau chiar să-l modifice. Atît de mulţi poeţi renunţă la conţinut de dragul formei.
  Lasă cuvintele să vină…
Atît pentru şedinţa de astăzi, dragi cititori! Ne oprim aici, pentru a ne pregăti temeinic de întîlnirile viitoare. Pe curînd!


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu