15 sept. 2015

Multum in parvo

ANTOLOGIA UNEI POEZII
Dăruită cu dealuri domoale ca un sfat de om înțelept, cu pămînt mănos bun de pus pe rană, Moldova este (sau: a fost) spațiul vitalității vegetale. Dar Moldova mai este, totodată, și tărîmul vitalității lirice, poeții fiind fructul miraculos al căii de mijloc, al îngînării luminii cu întunericul. Pornind de la ideea că scriitorii sînt conștiința morală a unei națiuni, rubrica noastră Multum in parvo (Mult în puțin) își propune să găzduiască cîte o poezie reprezentativă din creația condeierilor basarabeni de ieri și de azi.

Arcadie SUCEVEANU
(16. 11. 1952, satul Suceveni, reg, Cernăuți)
Poet, eseist, traducător, animator al vieții culturale. A absolvit Universitatea de Stat din Cernăuți, facultatea de Filologie (1974). Apreciat de criticul bucureștean Al. Ștefănescu pentru aptitudinea de a face din poezie „un spectacol de gală”, prețuit de cercetătorul ieșean C. Ciopraga pentru puterea de sinteză a „rapsodului”, A. Suceveanu este un poet-cărturar care a citit biblioteci întregi de poezie și mitologie românească și universală, drept dovadă fiind scriitura sa surprinzătoare și strălucitoare. Volume de poezie pentru adulți: Țărmul de echilibru (1982), Mesaje la sfărșit de mileniu (Premiul „Cea mai bună carte a anului” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 1987), Arhivele Golgotei (Premiul Național pentru Literatură, 1998), Eterna Danemarcă (Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române), Mărul îndrăgostit de vierme (1999), Cavalerul Înzadar (2001) etc. Cărți de versuri pentru copii: A fugit melcul de-acasă (1984), În cămașă de cireașă (1989), Știi să colorezi vacanța? (1996), Dacă vrei să fii Columb (2002), Cheița pentru vise (2005) ș. a. Actualmente, Arcadie Suceveanu este președinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

SECUNDA CARE SUNT EU
În ornicul lumii cel mare
Mai arde, lăsînd pe traseu
O dîră amară de sare,
Secunda care sunt eu.

Din vîntul cețos și din piatră,
Din vulturi și din Dumnezeu
Simt cîinii lui Cronos cum latră
Secunda care sunt eu.

Și-ntreb cu mirare: voi, astre,
Tu, pasăre, plop, curcubeu,
Se-aude și-n viețile voastre
Secunda care sunt eu?

Tu, iarbă și piatră căruntă,
Tu, munte și codru mereu,
În voi se întîmplă o nuntă
Secunda care sunt eu.

E cosmicul vînt tot mai rece
Și veacul respiră mai greu...
Iubiți-mă, lucruri, căci trece

Secunda care sunt eu.       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu