8 apr. 2016

CHIȘINĂU 580. CUNOAŞTE-ŢI ŞI IUBEŞTE-ŢI ORAŞUl

Biserici din Chişinău
 Anul 2016 este marcat prin aniversarea a 580 de ani de la prima atestare documentară a Chişinăului (17 iulie1436). De aceea filialele Bibliotecii Municipale "B.P.Hasdeu" celebrează această sărbătoare prin diverse evenimente culturale. Utilizând blogul "Chişinău, oraşul meu" www.chisinaul.blogspot.com noi vă propunem o mică excursie virtuală la biserici din Chişinău.
Catedrala Naştera Domnului
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Iniţiativa înălţării Catedralei îi aparţine mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812-1821), locul amplasării sale fiind indicat în primul plan urbanistic al Chişinăului din1817. Construcţia s-a realizat pe timpul succesorului său, între anii 1832-1836 de către arhiepiscopul Dumitru Sulima (1821-1844). Are trei altare, central - Naşterea Domnului, laterale: sudic - Sf. Alexandru Nevski, nordic - Sf. Nicolai Mirlikysky. Arhitect A. I. Melnicov, maestru al stilului empir. Ansamblul catedralei este alcătuit din biserică, o clopotniţă cu patru niveluri şi de Porţile Sfinte. Lucrările edilitare scot în evidenţă preocuparea pentru crearea centrului urban, un rol deosebit în care trebuia să-l joace în compoziţia sa arhitectural-spaţială - catedrala oraşului. În planul din 1817 în centrul oraşului era deja indicată amplasarea catedralei, cu un plan cruciform.
Biserica Sfântul Mucenic Teodor Tiron
Catedrala episcopală Fântul Mucenic Teodor Tiron, cunoscută mai larg sub denumirea de Biserica Sfântul Teodor Tiron , este una dintre cele mai frumoase biserici din Chişinău. Ea constiuie un monument de arhitectură de însemnătate naţională, fiind introdusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău. Biserica Sfântul Teodor Tiron a fost construită la periferia oraşului Chişinău, acolo unde oraşul ajungea cu ultimile lui stradute, conform planului urbanistic din 1834. La
început, această biserică a purtat şi numele de "Malina Mică". Biserica din Ciuflea, cum va fi cunoscută, după numele ctitorilor, a fost construită în anul 1858 de negustorul Anastasie Ciuflea. Biserica Sfântul Teodor Tiron - Catedrala Episcopală - ctitoria negustorului Anastasie Ciuflea, a fost construită la dorinţa fratelui saă adormit în Domnul, Teodor. Numele fratelui său a dus şi la alegerea hramului noului Icas de rugăciune, şi anume, Sfântul Mucenic Teodor Tiron. Actuala construcţie din Ciuflea este rezultatul mai multor amplificări. Iniţial, biserica avea o structură simplă, pentru a satisface nevoile spirituale ale locuitorilor din această parte a oraşului. Ea a fost realizată după albumele-model de biserici din piatră, elaborate de arhitectorii ruşi, la începutul sec. al XIX-lea. Cu timpul, crescînd numărul credincioşilor, s-a simţit nevoia unei biserici mai mari. Aspectul actual al bisericii are la baza utilizarea stilului ruso-bizantin, la reconstrucţia de la începutul secolului al XX-lea. Biserica este dominata de o suita de turle mari si mici, toate încununate cu cupole în forma bulbului de ceapă, caracteristica specific rusească. Decorul plastic este inspirat, ca şi formele spaţiale, din arhitectura moscovit. Biserica Sfântul Teodor Tiron a fost o obişnuita pâna la începutul anilor 60' ai secolului al XX-lea, când aceasta a primit statutul actual, dupa inchiderea vechii catedrale a orasului, Catedrala Naşterea Domnului.
Biserica Sfinţii Constantin şi Elena
Biserica cu hramul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena din oraşul Chişinău a fost zidită din piatră la 1777, pe vîrf de deal, la poalele căruia curge rîul Bîc. Ctitorul bisericii, spătarul Constantin Râşcanu, a dorit să fie înălţat locaşul sfânt anume pe moşia sa, Visterniceni, şi a dăruit bani pentru construcţie. Biserica a avut la început hramul Învierea Domnului în 1834, la cererea lui Iorgu Râşcanu, a fost schimbat hramul, în memoria ctitorului. Ea este considerată una din cele câteva biserici vechi medievale moldoveneşti, după aspectul său exterior.În trecut din depărtare biserica părea o cetate veche. Construcţia nu s-a păstrat a fost dărămată, iar zidul a fost înlocuit cu unul nou. Între icoanele ce s-au păstrat în biserică sunt: Sfânta Ecaterina; Maica Domnului, Isus Hristos, Sfintii Constantin şi Elena.
Biserica Sfânta Treime  

Biserica "Sfânta Treime" din Chişinău a fost construită în anul 1862 pe banii donaţi de negustorul Grădinaru. În epoca modernă pe lângă biserică a funcţionat o şcoală parohială. În perioada interbelică a fost restaurată, au fost create picturi murale, păstrate până astăzi. A fost una din puţinele biserici care a oficiat servicii religioase în anii regimului sovietic. Compatimentată tradiţional în pronaos, naos şi altar, edificiul are clopotniţă în două caturi, alipită la biserică. Bolta din naos este încununată cu cupolă spriginită pe un tambur octagonal. În decorul interior sau păstrat picturi murale, create în perioada interbelică. Pe lângă biserică a activat o şcoală parohială deschisă în 1893.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu