27 sept. 2012

Cu drag de Ziua bunicuțelor
 
În ultima sîmbătă a lunii septembrie în Republica Moldova se sărbătoreșteZiua bunicuțelor – a celor care ne-au fost mereu alături cu sfaturi, cu exemple, cu susținere. Ele au știut să ne învețe să fim puternici, ageri, sensibili, ne-au alinat cu cele mai miraculoase basme și cu cele mai frumoase povești. Au  păstrat cu sfințenie tradițiile strămoșilor noștri și ne-au îndrumat și pe noi să le transmitem generației în creștere. Anume ele sunt cele care deseori vin la bibliotecă cu nepoții pentru a le cultiva dragostea față de carte, față de lectură. Pentru că ne sunt mereu alături și ne ajută la organizarea multor activități în bibliotecă, dorim să le aducem la picioare florile recunoștinței.
Dragi Bunicuțe, vă adresăm sincere felicitări cu prilejul sărbătorii Dumneavoastră. Vă mulțumim pentru tandrețea, bunătatea, generozitatea sufletească pe care ni le dăruiți nouă, copiilor și nepoților. Am vrea nespus de mult ca mîinile Dumneavoastră să mîngîie pururi nepoții, netezindu-le pletele rebele. Vă mulțumim că vă avem alături așa cum sunteți – iubitoare și iubite. Fie ca  frumusețea Dumneavoastră să nu se veștezească niciodată și  ca toate aspirațiile pe care le aveți să se realizeze. Vă dorim multe zile senine, încredere în propriile forțe, schimbări în bine și multă sănătate. Să fiți fericite, iar cei pentru care trăiți să vă respecte și să vă bucure totdeauna, să aibă grijă de Dumneavoastră și să vă iubească.
În amintiri apari adesea
Cu ochii mici și calzi,
Aud ca printr-un vis..povești                                          
De parcă ar fi azi.
Firavă, mică și subțire
Trecut-ai demn prin viață,                             
Iar anii ce-au trecut brăzdară
Cute-adînci pe față.                                                
Cu părul nins prins într-un coc                                           
Și chipul tău duios,
Mă mîngîi cu privirea ta
Și glasul-ți mlădios:
A fost odată ca-n povești...”
Ca un ecou răsună.
Prințese, prinți și nunți regești
Cu toții se adună,
La gura sobei sub scîntei
Și-aroma de lemn ars,
Din nou povești cu zei și zmei
În amintire ne-au mai rămas!

20 sept. 2012

CĂRȚI DE TUDOR OPRIȘ

Expoziția virtuală

Tudor Opriş s-a născut la 26 noiembrie 1926 la Bucureşti, este poet, eseist, traducător, critic şi istoric literar. El a reuşit să prefacă uimitoarea împărăţie a naturii într-un tărîm mirific, unde ştiinţa merge mînă în mînă cu poezia, tainele naturii dezlănţuie poveşti şi legende, sufletul omului se înfrăţeşte mai intim şi mai cald cu florile şi animalele. Tudor Opriş a oferit iubitorilor naturii numeroase cărţi de popularezare, cu teme variate şi atractive, multe dintre ele incluse în lista cărţilor recomandate şcolilor. Pentru publicul larg, pentru tineretul studios şi în special pentru elevi, filiala A. Russo propune cinci  mici enciclopedii:
 Opriş, Tudor. Mica enciclopedie a pietrelor / Tudor Opriş. – Bucureşti : Didactică şi Pedagogică, 2007.- 204p. 
Tudor Opriş crede că piatra poate fi un personaj complex, interesant şi chiar adînc implicat în istoria, civilizaţia şi cultura umanităţii. Piatra crează şi favorizează dezvoltarea vieţii, iar viaţa zămisleşte roca organică. Aceasta asigură refacerea lumii minerale.Acest circuit complementar este subiectul foarte interesantei enciclopedii pe care omul de ştiinţă şi scriitorul Tudor Opriş o oferă mai cu seamă elevilor şi tuturor celor curioşi din fire.
Opriş, Tudor. Mica enciclopedie a bionicii / Tudor Opriş. – Bucureşti : Didactică şi Pedagogică, 2005.- 135p.
Această enciclopedie este o carte pentru inventatori şi pentru constructorii civilizaţiei de mîine, pe cît de pasionată şi originală, pe atît de bogată în idei şi sugestii tehnice. Aceasta este o lucrare dedicată invenţiilor tehnice ale naturii. Autorul, sprijinindu-se în afirmaţiile sale pe o substanţială bibliografie, ne introduce  în secretele lumii înconjurătoare, secrete pe care ştiinţa le-a preluat şi aplicat în invenţiile şi aplicaţiile practice – deplasarea hidrodinamică, flotorul, construcţiile celulare şi atîtea alte descoperiri care au contribuit la progresul umanităţii.
 Opriș, Tudor. Mica enciclopedie a artizanilor naturii / Tudor Opriş. - Bucureşti : Didactică şi Pedagogică, 2006.- 179p.
O excelentă carte despre construcțiile subpământene, terestre și aeriene pe care  viețuitoarele de diferite genuri sau specii le construiesc în jurul nostru, modelînd natura, influențînd chiar viața oamenilor. Autorul distinge multe categorii de artizani din lumea animală, de la cei care sapă galerii la cei care împletesc sau țes în vâzduh. Tot aici puteți găsi curiozități, informații, interpretări care explică o mare parte din necunoscutele naturii.
 Opriș, Tudor. Mica enciclopedie a prieteniilor din natură / Tudor Opriș. – București : Didactică şi Pedagogică, 2007.- 96p.
Această lucrare se referă la una din cele mai pasionate probleme ale biologiei: simbioza, adică însoțirea ființelor aparținând unor grupuri și chiar regnuri deosebite, pentru a face față mai ușor unor condiții speciale de viață. Această enciclopedie înfățișează într-un mod original și atrăgător, cu o remarcabilă bogăție de informații, cele mai variate forme de simbioză. În același timp nu uitați să descoperiți printre rânduri ideea heneroasă și cu adînci indicații pentru om că, și acolo unde domnește lumea oarbă a instinctului, prietenia și întrajutorarea există la fiecare pas și ele se manifestă ca cea mai înaltă formă de apărare și supravețuire a ființelor. 
Opriș, Tudor. Mica enciclopedie a insectelor curioase / Tudor Opriș. – București : Didactică şi Pedagogică, 2007.- 96p.
Această carte ne ajută la cunoașterea insectelor, a fascinantelor biografii ale unora dintre ele. Autorul speră ca isprăvile uimitoare ale insectelor în raport cu gabaritul lor neînsemnat, dovezile de îndemînare, instinctul de organizare sau viclenia de care dau dovadă și pe care această carte se străduie să le prezinte cît mai atrăgător, să-i îndemne pe cititor, indiferent de vîrstă, să se apropie de natura plină de taine ți farmec de care ne înstrăinăm tot mai mult.
 

 

 

FELICITĂRI PENTRU DARIA RADU

Un compozitor îndrăgostit de cărți și copii

 Cineva spunea că patria omului e acolo unde el are cei mai mulți prieteni. Dacă e așa, atunci patria compozitoarei Daria Radu este una foarte mare, extrem de bogată și incredibil de frumoasă. Ea se numește, de fapt, Planeta Copilăriei, picii de la grădinițe și elevii școlilor noastre fiindu-i cei mai buni și devotați prieteni, pentru care domnia sa a compus zeci și sute de cîntece. Mama, casa părintească, dimineața, soarele, ghiocelul, bunicuța, mugurașul, vrăbiuța, educatoarea, buburuza, grădinița, abecedarul – toate reperele esențiale ale copilăriei prind viață, vrajă și culoare cînd sunt atinse de harul muzical al Dariei Radu. Se vede că e născută sub semnul muzicii. Prin 1952, pe cînd avea doar vreo 5-6 anișori, asculta cu bucurie toate concertele transmise la radio. Cînta frumos și avea un repertoriu bogat și tatăl său, Ignat. Fredona cele auzite în fiecare zi și iată că la vîrsta de opt ani îi surîde norocul: eleva Daria Radu a numită solistă a corului din satul Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca. 
 Dorea să devină învățătoare, dar în cele dinurmă a furat-o muzica. A absolvit Școala de Educație Culturală “Elena Sîrbu” din Soroca (1961- 1975) și Institutul de Arte “Gavriil Muzicescu” din Chișinău (1975-1980), pentru ca mai apoi să lucreze o perioadă de timp ca dirijor de cor și profesoară de muzică în satele Vorniceni și Sadova din raionul Strășeni. După cum a mărturisit ea însăși cu diferite ocazii, întotdeauna a căutat să fie printre copii, să compună cîntece pentru ei. Și a reușit! A pus pe note versurile multor poeți clasici și contemporani, cum ar fi Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Octavian Goga, George Coșbuc, Grigore Vieru, Anatol Ciocanu, Dumitru Matcovschi, Iulian Filip, Constantin Dragomir, Vasile Romanciuc, Ianoș Țurcanu, Arcadie Suceveanu -- și lista este foarte departe de a fi completă. Alegerea inspirată a textelor, a tematicii a făcut ca piesele sale să fie mereu actuale, întotdeauna aproape de psihologia și sensibilitatea copiilor. Iată de ce credem că are dreptate poetul Ianoș Țurcanu cînd spune că “Daria Radu rămîne – prin vocație, prin inspirație – un creator de prima linie”.
Și fiindcă acum, la ceas aniversar, ne aflăm în fața unui pom rodit atît de frumos, să trecem în revistă măcar cîteva dintre cărțile semnate de-a lungul anilor de către Daria Radu: “Clopoțelul de argint”, “Romanița cerului”, “Cîntec de-nceput”, “Zîmbetul primăverii”, “Darul de Crăciun”, “Hai cu mine, copoțel!”, “A venit toamna” etc. Are la activ atît de multe realizări în plan muzical, încît uneori ai impresia că orice lucru pe lîngă care trece devine, în cele din urmă, cîntec. Iar atunci cînd nu mai are texte consacrate la îndemînă, scrie singură versuri inspirate, pe care mai apoi le îmbracă în acorduri pline de frumustțe, dragoste și gingășie.
 Altminteri spus, Daria Radu este muzicianul care împletește magic melodia și cuvîntul într-o aleasă armonie estetică.
La mulți ani și noi realizări profesionale, distinsă doamnă a cîntecului nostru de azi și de mîine!

18 sept. 2012

Pagină poetică pentru suflet

RISIPEI  SE  DEDĂ  FLORARUL

                                   Lucian BLAGA

Ne-om aminti cîndva tîrziu
de-această întîmplare simplă,
de-această bancă unde stăm                                                       
tîmplă fierbinte lîngă tîmplă.
 
De pe stamine de alun,
din plopii albi se cerne jarul.
Orice-nceput se vrea fecund,
risipei se dedă Florarul.
 
Polenul cade peste noi,
în preajmă galbene troiene
alcătuiește-n aur fin.
Pe umeri cade-ne și-n gene.
 
Ne cade-n gură cînd vorbim,                                   
și-n ochi, cînd nu găsim cuvîntul.
Și nu știm ce păreri de rău
ne tulbură, pieziș, avîntul.
 
Ne-om aminti cîndva tîrziu
de-această întîmplare simplă,
de-această bancă unde stăm
tîmplă fierbinte lîngă tîmplă.
 
Visînd, întrezărim prin doruri –
latente-n pulberi aurii
păduri ce ar putea să fie
și niciodată nu vor fi.

11 sept. 2012

În ajutorul educătorilor

Listă de recomandare
Conform aspiraţiilor umane, educaţia urmează să acopere necesitatea dezvoltării societăţii sub toate aspectele: politic, social, economic şi cultural. De aici şi valoarea educaţiei. Modelele învăţării, ale muncii şi vieţii se schimbă rapid, şi, la început de mileniul trei, grădiniţa devine poarta numărul unu. Cu siguranţa, o reţetă ideală care să permită integrarea în societatea a copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară nu există, şi cît de importantă şi necesară este competenţa educatorului care modelează copiii. Realizarea obiectivelor educaţiei depinde în mare măsură de calităţile şi competenţele educatorului, care prin acţiunile sale, prin personalitatea sa, reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate. Educatorii îndeplinesc o misiune de o importanţă deosebită – aceea de a asigura formarea şi pregătirea copilului către viaţă. Unui educator pentru aşi îndeplini nobila sa misiune i se cere o bună pregătire tematică în domeniile: pedagogie generală şi preşcolară, psihologia copilului, metodici de specialitate. Cu scopul  acordării unui ajutor educatorilor şi părinţilor  în educaţia copiilor de vîrstă preşcolară, bibliotecarii de la filiala Alecu Russo propune o listă de cărţi care sperăm să fie un material îndrumător necesar aplicării programei de învăţămînt.
1.Curriculum pentru învăţământul preşcolar: Prezentare şi 
explicitări/ Silvia Boţeanu, Rodica Brănişteanu, Silvia  Breben. – Bucureşti: Didactica Publishing House, 2009.-160p.
 2. Voiculescu Elisaveta. Pedagogie preşcolară
/ E. Voiculescu. – Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Aramis, 2003.   – 142 p. – (Ediţia XXI)
 3. Zolotariov, Elena. Plăsmuind un suflet nobil: Lecţii de 
     omenie pentru copiii de 5- 6  ani şi mai mari: Carte pentru  
     educatori. –  Ch. : Lumina, 1991. – 176 p.
 4. Crain, William. Dreptul la copilărie: cum să ne lăsăm copiii să-şi trăiască firesc
copilăria  în societatea actuală, orientată spre performanţă / W. Craian; trad.:
A.Mîndrilă. - Bucureşti: Lucman, 2003. - 272 p. – (Succesul copilului meu)
 5. Granaci, Lidia. Educaţia prin joc: teorie şi practică. – Ch.: Epigraf, 2010. – 191 p.
 6. Poeniţa copilăriei: Sursă didactică pentru copiii de vîrsta preşcolară / select.:
    Ala Bujor. - Ch.: Epigraf, 2003. – 112 p., il.
7. Prima mea carte de învăţătură / conc.: Galia Lami Dozo; trad. din lb. fr.: Andrei-Paul
    Corescu. – Ch.: ARC, 2009.
8. Dezvoltăm gândirea / S. E. Gavrina, N. L. Kuteavina, I. G. Toporkova,  S. V.
    Şerbinina. – Bucureşti-Ch.: Litera Internaţional, 2009. – 80 p., il.. – (Copilul deştept)
 9. Învăţăm să scriem / text: Olga Saharova; trad.: C. Dragomir. – Bucureşti-Ch.: Litera
     Internaţional, 2009. – 80 p., il. – (Copilul deştept)
10. Învăţăm să calculăm / S. E: Gavrina, N. L. Kuteavina, I. G. Toporcov. – Bucureşti-
      Ch.: Litera Internaţional, 2008. – 80 p., il. – (Copilul deştept)
11. Pacearcă, Constanţa. Activităţi matematice: grupa mare şi grupa pregătitoare:
      5-7 ani /  C. Pacearcă, Roxana Gavrilă, Maria-Luiza Popescu. – Bucureşti:
      Akademos Art, 2007. – 72 p.
12. Matematica distractivă: poezioare cu întrebare, colorăm şi învăţăm, probleme /
      text: Ala Bujor. – Ch.: Epigraf SRL,  2010. - 80 p., il. – (Cărţile copilăriei)
13. Cemortan, Stela. Creşte-n casă scump odor: Copilul în împărăţia literaturii: (pentru
 vîrsta de 4-5 ani) / S.Cemortan. – Ch.: Lyceum, 2004. – 32 p., il. – (Biblioteca copilului.
 Nr. 2: 4-5 ani)
14. Cemortan, Stela. Creşte-n casă scump odor: Copilul în împărăţia literaturii:   
        (pentru vîrsta de 5-6 ani) / S. Cemortan. – Ch.: Lyceum, 2004. – 32p., il.–(Biblioteca
       copilului. Nr. 3: 5-6 ani)
15. Moldoveanu, Ina. Călătorie lui Radu în Ţara Poveştilor / I. Moldoveanu,
       Ana Brăiescu. – Ch.: Pontos, 2010. – 132 p., il.
16. Andrei, Rodica. Comunicare: 5-7 ani / R. Andrei. – Ed. a 2-a. – Bucureşti:
      Erc Press, 2004. - 32 p., il.
17. Grădiniţă în poeniţă: Cunoaşterea mediului: grupa mare pregătitoare / red.:
      Marcela Peneş. – Bucureşti: ANA, 2000. – 48 p., il. – (Prichindel)
18. Ghid privind desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică în grădiniţă /
      Constantin Cristian Creţu, Daniela Petre, Constantin Ciuculel, Ana Ivan. –  
      Geamăna: Tiparg S. A., s. a. – 96 p.
19. Granaci, Lidia. Pauze dinamice: ghid pentru cadrele didactice / L. Granaci.
      – Ch.: Epigraf, 2004. – 116 p.
20. Scenete în versuri şi versuri pentru preşcolari / coord.: Anca Bulboacă. –
       Bucureşti: Arleqiun, 2011. – 256 p.
21. Radu, Daria. Romaniţa cerului. Serbări  pentru pici / D. Radu, Nina Strailiuc. – Ch.:
      Grafema Libris, 2005. –      156 p.
22.Baranov,Maria.Ghidul cadrelor didactice pentru
     educaţia  timpurie //      Didactica Pro…: Revistă de Teorie şi      practică
     educaţională. – Nr. 3-4, 2007. – p. 24-26
 23. Domeniul estetic şi creative – domeniul om şi societate: Exprimare 
     plastică // Învăţământul preşcolar. – 
     2010, nr. 1-2. – p. 97-110
24. Proiectele de activitate integrată //  Învăţământul preşcolar. – 2010, nr.3-4. –
      p. 161-258
                                  


7 sept. 2012

8 SEPTEMBRIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ALFABETIZĂRII

Ştiinţa de carte este mereu o necesitate
 Ziua Internaţională a Alfabetizării (International Literacy Day) este una dintre sărbătorilecare se marchează sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Se consideră că alfabetizarea este una dintre cele mai mari realizări obţinute de către omenire, drept argument fiind alfabetizarea a peste 4 miliarde de locuitori ai planetei. Cu toate acestea, la nivel global, 860 milioane de adulţi continuă să fie analfabeţi, iar peste 100 milioane de copii nu frecventează şcoala. Potrivit UNESCO, în 11 ţări, mai mult de 50% dintre adulţi sunt analfabeţi. Guvernele, organizaţiile internaţionale, societatea civilă şi sectorul privat sunt chemate să facă din politica de alfabetizare o prioritate pentru fiecare individ.
În Republica Moldova, peste 110 copii au abandonat şcoala, iar numărul elevilor  neşcolarizaţi a ajuns la 40, potrivit Ministerului Educaţiei. Datele statistice mai arată că anul trecut , în ţara noastră , rata analfabetismului a fost de aproape 1 la sută.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Alfabetizării, secretarul general al Naţiunilor Unite, Ban Ki-Moon, a declarat că analfabetismul continuă să afecteze milioane de oameni, să submineze procesele democratice şi să destabilizeze societăţile.
Ştiaţi că?
-   1 din 5 adulţi din lume nu ştiu să scrie sau să citească.
- 75 de milioane de copii sunt excluşi din sistemul educaţional.
- Multe ţări nu îşi vor atinge obiectivul de a creşte nivelul de alfabetizare cu 50% pînă în 2015. Scurt istoric. Ziua Internaţională a Alfabetizării se marchează din anul 1966, iar la 19 decembrie 2001 Adunarea Generală a ONU a proclamat perioada 2003-2012 drept Deceniul ONU pentru Alfabetizare: educaţie pentru toţi. Adunarea Generală ONU a reafirmat că alfabetizarea tuturor persoanelor este miezul noţiunii de educaţie de bază pentru toţi, crearea unui mediu creativ de alfabetizare fiind esenţial pentru eradicarea sărăciei, stabilirea egalităţii şanselor şi asigurarea unei dezvoltări durabile.
Ce este alfabetizarea? Alfabetizarea este un proces de instruire a unor persoane cu scopul obţinerii abilităţilor (capacităţilor) de a scrie şi de a citi. Starea de alfabetizare (ca rezultat), prin scriere şi citire, ajută la transmiterea mesajului în spaţiu şi timp.
Din punct de vedere social, alfabetizarea este un drept fundamental al omului, aceasta fiind o condiţie esenţială pentru procesul de învăţare şi dobîndire a unor cunoştinţe şi competenţe esenţiale în dezvoltarea omului modern. Alfabetizarea ne permite să construim viitorul la care visăm, deschizînd calea justiţiei, a egalităţii şi a progresului. Alfabetizarea poate ajuta societăţile să-şi vindece rănile, să se dezvolte pe plan politic şi să contribuie la binele public.
Costurile sunt imense. Analfabetismul accentuează rata sărăciei, problemele de sănătate şi şomajul, slăbeşte comunităţile, subminînd procesele democratice prin marginalizare şi excludere. Aceste probleme, cumulate cu alte aspecte negative, pot duce la destabilizarea societăţilor.
Ziua Internaţională pentru Alfabetizare reprezintă o ocazie de a ne reaminti că trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca toţi oamenii să poată citi şi scrie. Procesul de alfabetizare va întări demnitatea individuală şi va promova obiectivul universal al păcii.

5 sept. 2012

Pagină poetică pentru suflet

Бывало ли с вами такое: вы задаете себе очень важный вопрос, много думаете о нем в поиске ответа – а ответ приходит самым неожиданным образом, в самый неожиданный момент? Приходит в шуме ветра, плеске волн, на случайно открытой странице любимого томика стихов.
Быть может, на этих страницах вы найдете не только вдохновение, но и неожиданные ответы на важные вопросы.

Уважаемые посетители блога!
Открываем для Вас поэтическую страничку

 O женщине
Я – Женщина, и, значит, я – Актриса,                                
во мне сто лиц и тысяча ролей.                                    

Я – Женщина, и, значит, я – Царица,
возлюбленная всех земных царей.

Я – Женщина, и, значит, я – Рабыня,
познавшая солёный вкус обид.

Я – Женщина, и, значит, я – пустыня,
которая тебя испепелит.

Я – Женщина. Сильна я поневоле,
но, знаешь, даже, если жизнь – борьба,

Я – Женщина, я слабая до боли,

Я – Женщина, и, значит, я – Судьба.
Я – Женщина. Я просто вспышка страсти,
но мой удел – терпение и труд,

Я – Женщина. Я – то большое счастье,
которое совсем не берегут.

 Я – Женщина, и этим я опасна,
огонь и лёд навек во мне одной.

Я – Женщина, и, значит, я – прекрасна
с младенчества до старости седой.

 Я – Женщина, и в мире все дороги
ведут ко мне, а не в какой-то Рим.

 Я – Женщина, я избранная Богом,
хотя уже наказанная им.